دیکشنری آنلاین آبادیس

http://dictionary.abadis.ir
وبسایت
نام تجاریدیکشنری آبادیس
نام شرکتآبادیس
شاخه انتخاب نشده

درباره

دیکشنری آبادیس دارای بخش هایی نظیر دیکشنری به زبان های مختلف از جمله انگلیسی به فارسی، انگلیسی به انگلیسی، فارسی به انگلیسی، فارسی به عربی و بلعکس و همچنین بیست دیکشنری تخصصی، مخفف و کلمات اختصاری، مترجم متن، لغتنامه دهخدا، فرهنگ معین، فرهنگ فارسی عمید، فرهنگ مترادف ها و متضاد ها، برابر پارسی واژه، فرهنگ سره، دانشنامه عمومی، دانشنامه اسلامی، دیکشنری نام ها، هم خانواده یاب و ... می باشد. همچنین دیکشنری آبادیس دارای افزونه ای کاربردی می باشد که برای مروگرهای فایرفاکس و کروم طراحی شده است. معرفی امکانات دیکشنری: http://dictionary.abadis.ir/page/help

افتخارات

95

کاندید

سرویس ترجمه و ویرایش متن