سی ملک

http://cmelk.com
وبسایت
شاخه انتخاب نشده
Snowy Mountains

درباره

سادگی فرم و اطلاعات عدم نیاز به ثبت نام، انجام عملیات به صورت نامحسوس، راه حل میان وبی و پیامکی برای تطابق با بازار سنتی، گردش فعالیت به صورت خودکار

اعضای تیم

حسین شریعتی

مدیر عامل

افتخارات

91

کاندید

املاک

حامیان یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران