چیستا کودک | راهنمای مادران و بارداری، روانشناسی کودک، وسایل آموزشی و محصولات کودک

http://chistakoodak.ir
وبسایت
نام شرکتچیستا کودک
شاخه محتوا و خبری
Snowy Mountains

درباره

تکنولوژی های مورد استفاده: php,my sql,html5,jquery,css3,bootstrap
سایتی برای کودکان و تمام کسانی که با کودک سروکار دارند مانند خانواده و نهادهای آموزشی

افتخارات

96

کاندید

خانواده و کودک
95

کاندید

خانواده و کودک

حامیان یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران