شهر بچه ها | Kid City

http://childscity.org
وبسایت
نام تجاریشهر بچه ها
شاخه محتوا و خبری
Snowy Mountains

درباره

تکنولوژی های استفاده شده: ajax, jquery, css3, asp.net شهر بچه ها بزرگترین کمپانی ایده پردازی، طراحی، اجرا و بهره‌برداری از پارک‌هـای موضوعــی و تخصصــی کودک است. که سابقـه مشـاوره مجتمـع‌های تجـاری بزرگ و مراکـز ملـی و تفریحــی، فرهنگــی را در کارنامه خود دارد.

اعضای تیم

محمد جواد طاهریان

برنامه نویس وب

افتخارات

95

کاندید

خانواده و کودک

حامیان یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران