سرطان و کودکی: سایتی برای همدلی و همراهی

http://childcancerinfo.com
وبسایت
شاخه محتوا و خبری

درباره

سایت سرطان و کودکی ، حرکتی است غیر دولتی و غیر سیاسی که در زمینه ارتقاء دانش جامعه در سه زمینه سرطان کودکان، پیشگیری از سرطان و افزایش امید به زندگی در مبتلایان به سرطان و همراهانشان از طریق اطلاع رسانی و آموزش برای عموم جامعه به خصوص افراد مبتلا به سرطان شامل کودکان ، نوجوانان و بزرگسالان و همراهانشان با توجه به حق آموزش و حق سلامتی برای همه، در کشور عزیزمان ایران فعالیت می نماید. (این سایت به نیت دخترمان دریا که مدت دو سال نیم مبتلا به سرطان بوده راه اندازی شده است دریا در حال حاضر حدود دوماه می باشد که قطع دارو شده و ما مطمئن هستیم که بیماری او دیگر باز نخواهد گشت)

افتخارات

94

کاندید

ورزش، بهداشت و سلامت