سامانه استخدام چکاره ای

http://chekarei.com
وبسایت
نام تجاریسامانه استخدام چکاره ای
نام شرکتفناوری اطلاعات رهیافت
شاخه کسب و کار

درباره

سامانه استخدام چکاره ای ، به عنوان مرجع کاریابی و با هدف اشتغال زایی هر چه سریعتر کارجویان عزیز پیاده سازی شده است. سامانه استخدام چکاره ای قدرتمندترین بانک اطلاعات کاریابی در کشور می باشد.

افتخارات

94

کاندید

اشتغال و کاریابی