بازار تخصصی نتورک

http://btnet.ir
وبسایت
نام تجاریFan Avaran Paydar Aban
نام شرکتabnn
شاخه انتخاب نشده

درباره

نیازمندی تخصصی در زمینه نرم افزار و سخت افزار

اعضای تیم

هادی پیری

موسس و مدیر

مرتضی پیری

مدیر فنی

مجتبی فدایی

موسس و طراح

بهرام چوبی

کارشناس فنی

شهاب زالی

گرافیست

افتخارات

95

برنده به انتخاب مردم

نیازمندی ها