نرم افزار مدیریت مطب آنلاین بقراط

http://boghrat.com
وبسایت
نام تجاریبقراط
نام شرکتداده کاوان امیرکبیر
شاخه کسب و کار

درباره

نرم افزار مدیریت مطب آنلاین بقراط شامل بهترین مجموعه ها مختص پزشکان، دستیاران آنها، منشی ها و مراجعین مطب می باشد. هدف اصلی نرم افزار مدیریت مطب آنلاین بقراط ارائه راهکارهای کاربردی و سنجیده در جهت مدیریت هر چه بهتر مطب ها و مراکز خدمات درمانی می باشد.
با استفاده از نرم افزار مدیریت مطب آنلاین بقراط دیگر نیازی به سررسید نوبت دهی، لیست بدهکاری و بستانکاری، تماس جهت اطلاع رسانی به بیماران، پرونده های کاغذی که آرشیو و نگه داری آنها قطعا فضای زیادی از مطب ها را به خود اختصاص می دهد، حفظ شماره پرونده توسط بیماران و بسیاری موارد دیگر که موجب اتلاف وقت پزشک، منشی و بیمار می شود، نیست.
از دیگر امکانات بقراط میتوان به ثبت برنامه حضور پزشک، جستجو و نوبت دهی بیماران، گزارش مالی مطب، حذف پرونده کاغذی، پشتیبانی قلم نوری، پشتیبانی تبلت، سطوح دسترسی، جستجوی پزشکان، جستجو با تخصص ها، نزدیک ترین پزشک ، پرسش و پاسخ از پزشک، یادآوری نوبت های آینده، اخذ نوبت آنلاین، آموزش های پیشگیرانه، توصیه های بهداشت و سلامت، محاسبه گر های تندرستی، نزدیکترین مراکز تصویربرداری، نزدیکترین آزمایشگاه ها، نزدیکترین داروخانه ها و ... اشاره کرد.