بپرسیم

http://beporsim.com
وبسایت
نام تجاریبپرسیم
نام شرکتبپرسیم
شاخه

درباره

بپرسیم پلتفرم آنلاین نظرسنجی و تحقیقات بازار است که ابزاری قدرتمند و سریع برای پرسشگری و تحقیقات علمی و تجاری محسوب می شود. اطلاعات و گزارش های حاصل از این تحقیقات با برای شناخت و آگاهی بهتر نسبت به جامعه در رابطه با علایق، سلایق و نظرات مردم کاربرد دارد.

افتخارات

96

کاندید

سرویس ها و خدمات آنلاین
96

برنده به انتخاب مردم

سرویس ها و خدمات آنلاین