بیدک ساخت آنلاین فروشگاه اینترنتی

http://bdok.ir
وبسایت
نام تجاریبیدک
نام شرکتباسط
شاخه کسب و کار

درباره

بیدک پلتفرمی است که از طریق آن کسب و کارها می توانند فروشگاه اینترنتی خود را بسازند و مدیریت کنند. بیدک به شما اجازه می دهد که بدون نیاز دانش فنی و هاست فروشگاه اینترنتی اختصاصی خود را داشته باشید و آن را تبدیل به برند کنید.

اعضای تیم

افتخارات

96

کاندید

سرویس های سایت ساز و اپلیکیشن ساز