بانی خیر

http://baniekheir.ir
وبسایت
نام تجاریبانی خیر
نام شرکتبانی خیر
شاخه سازمانی و اطلاع رسانی

درباره

دریافت کمک های مردمی به صورت آنلاین، حامیانی از جمله وب سایت \\\"قدیر عیدی زاده، نویسنده کتاب مشهور دختران بخوانند\\\"

افتخارات

94

کاندید

سازمان های خیریه و فعالیت های اجتماعی