بالماسو

http://balmaso.com
وبسایت
نام تجاریBalmaso
نام شرکتBalmaso
شاخه کسب و کار

درباره

معرفی محصولات عطر بالماسو پاریس به صورت تک صفحه ای به سفارش شرکت فرانسوی بالماسو

اعضای تیم

حسن محمد علی پور

شرکت طراح سایت

آرتا مکبری

طراح گرافیک سایت

افتخارات

95

کاندید

سایت های محتوای غیر فارسی
94

کاندید

سایت های محتوای غیر فارسی