آیات غمزه

http://ayateghamzeh.ir
وبسایت
نام تجاریآیات غمزه
شاخه انتخاب نشده

درباره

انجمن مجازی شعر فارسی - شبکه اجتماعی فعال شاعران معاصر فارسی - طراحی واکنش گرا - مبتنی بر وب2 - بیش از 2000 کاربر ثبت شده - امکان ارسال شعر توسط کاربران و نقد و بررسی توسط سایر اعضا - آرشیو غنی شعر معاصر فارسی

افتخارات

94

کاندید

ادبیات، شعر و کتاب