کتابخانه مجازی الفبا

http://alefbalib.com
وبسایت
نام تجاریکتابخانه مجازی الفبا
نام شرکتعطر شمیم کوثر
شاخه محتوا و خبری

درباره

کتابخانه مجازی الفبا، پایگاهی غیر انتفاعی ، غیر دولتی وعام المنفعه است که به صورت داوطلبانه فعالیت خود را درفضای مجازی آغاز کرده است. هدف اصلی این پایگاه ، ارائه و اشاعه و توسعه فرهنگ اسلامی با محوریت مکتب اهل بیت(ع) می باشد. مخاطبان پایگاه نخبگان فکری و عموم علاقمندان حوزه فکر و اندیشه اند.

افتخارات

96

برنده به انتخاب داوران

دین و معارف