خیریه آبشارعاطفه ها - وب سایت کمک به تامین جهیزیه و معیشت نیازمندان

http://absharatefeha.ir
وبسایت
نام تجاریموسسه خیریه آبشارعاطفه ها
نام شرکتسازمان مردم نهاد خیریه آبشارعاطفه ها
شاخه سازمانی و اطلاع رسانی

درباره

خیریه آبشارعاطفه ها بزرگترین سمن کشور ، دارای 270 شعبه و نمایندگی در سراسر استانهای کشور و مناطق محروم و جمعیت تحت حمایتی بالغ بر 300 هزار نفر و دارای کادر خدمتگذار در کشور نردیک به 3000 نفر که بیشتر آنان از خانواده های تحت حمایت می باشند.

اهدای جهیزیه ( 8888 جهیزیه پیش رو ) - کمک به ایتام - سادات - کمک های درمانی - سبد کالا - دانش آموزان نیازمند - سرپرستان خانوار - کمک و اردوهای جهادی در مناطق محروم و ...