علی شاه کوچکی

مدیر ICT - جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

حامیان یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران