ساسان بهزادی

-

درباره من

مدیر عامل شرکت پیام پیک صدرا (پارس پیک)

سمت در آثار ارسالی

کوکجا

موسس

شهرنشینان

موسس

۴طرف

موسس

سمت در آثار عضو شده

کوکجا

مدیر عامل

شهرنشینان

مدیرعامل

۴طرف

مدیرعامل

شرکت پارس پیک

مدیرعامل

تماس با من

حامیان یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران