حامد تکمیل

مدیر تیم و توسعه دهنده - پارسکدرز

حامیان یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران