دانشگاه علم و هنر در سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در گروه universities-and-educational-institutions قرار گرفته است.

من به این اثر رای می دهم
نام شرکت :
سال ثبت :
نام صاحب اثر : نوید وکیلی
تلفن :
آدرس شرکت :
تلفن ثابت : 03538264080
فکس : 03538264083
ایمیل اثر :

اطلاعات تکمیلی

دانشگاه علم و هنر دانشگاهی وابسته به جهاددانشگاهی است. این مؤسسه در سال 1377 فعالیت خود را با نام مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی جهاد دانشگاهی استان یزد آغاز کرد. پس از کسب موافقت شورای گسترش وزارت علوم در تیرماه 1392 این مرکز به دانشگاه ارتقاء گردید. این مرکز آموزشی با سه شعبه در شهرهای یزد و اردکان و اشکذر فعالیت خود را گسترش داد.
1398-jashvare
کاندید - دانشگاه ها و موسسات آموزشی - 1398
1395-jashvare
کاندید - دانشگاه ها و موسسات آموزشی - 1395