پژوهشگاه نیرو در سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در گروه --- قرار گرفته است.

من به این اثر رای می دهم
  • پژوهشگاه نیرو (Niroo Research Institute)
  • نام تجاری : NRI
  • گروه :
  • شاخه :
نام شرکت : پژوهشگاه نیرو
سال ثبت : 76
نام صاحب اثر : سید علیرضا مرجانمهر
تلفن :
آدرس شرکت : شهرک غرب - انتهای بلوار شهید دادمان
تلفن ثابت : 88590135
فکس :
ایمیل اثر :

اطلاعات تکمیلی

انجام مطالعات و اجرای پروژه‌های آینده‌نگاری و سیاست پژوهی صنعت برق و ا نرژی در سبد پروژه‌های پژوهشگاه نیرو
تعیین حوزه های تحقیقات راهبردی و پیدایش فناوری‌های نوظهور در صنعت برق و انرژی
جهت گیری تببیین پژوهش با رویکرد انجام پروژه‌های مشترک دانشگاه و صنعت
نظام مند نمودن فرآیند آینده‌نگاری و سیاست پژوهی
ارتقاء نقش پژوهشگاه نیرو در سیاست پژوهی و آینده نگاری صنعت برق و انرژی
1395-jashvare
کاندید - سازمان ها و موسسات دولتی - 1395