گروه نشانه در سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در گروه private-companies-and-institutions قرار گرفته است.

من به این اثر رای می دهم
نام شرکت : نشانه رویش آینده
سال ثبت : 1399
نام صاحب اثر : آیت حسینی
تلفن :
آدرس شرکت :
تلفن ثابت : 02188826133
فکس :
ایمیل اثر :

اطلاعات تکمیلی

تحولِ دیجیتال، تحولِ بازاریابی و تحولِ سازمانی حوزه‌های عملکردی اصلی نشانه‌اند. ما تحول انسانی و فرهنگی را ماحصل این سه می‌دانیم. نشانه‌ در قالب مشاوره، مشارکت و سرمایه‌گذاری، پیاده‌سازی و اجرا، سازمان‌ها را در مسیر توسعۀ کسب‌وکارشان همراهی می‌کند. نشانه می‌تواند دقیقا مبتنی بر نیاز هر سازمان خدماتش را بازتعریف کند و به نیاز آن نهاد پاسخ دهد.