من به این اثر رای می دهم
  • نستعلیق آنلاین (NastaliqOnline.ir)
  • نام تجاری : نستعلیق آنلاین
  • گروه :
  • شاخه :
نام شرکت :
سال ثبت :
نام صاحب اثر : علیرضا صابری
تلفن :
آدرس شرکت :
تلفن ثابت : 026-33292310
فکس : 026-33292312
ایمیل اثر :

اطلاعات تکمیلی

نستعلیق آنلاین سایتی ساده است که متون شما را سریع و آسان به خطوطی نستعلیق ، شکسته نستعلیق،معلی،ثلث،مولا،دست نویس و خطوط دیگر خطاطی میکند.
دارا بودن ربات تلگرامی برای خطاطی نیز از امکانات این سایت است
1394-jashvare
سرویس ترجمه و ویرایش متن - وبسایت - 1394