من به این اثر رای می دهم
  • مزرعه رایگان من (My Free Farm)
  • نام تجاری : مزرعه رایگان من
  • گروه :
  • شاخه :
نام شرکت : Upjers GmbH
سال ثبت :
نام صاحب اثر : محسن دباغیان
تلفن :
آدرس شرکت :
تلفن ثابت :
فکس :
ایمیل اثر :

اطلاعات تکمیلی

مزرعه رایگان من (مای فری فارم): اولین بازی آنلاین تحت مرورگر مزرعه داری (مدیریت مزرعه) به زبان فارسی
1396-jashvare
بازی های آنلاین ایرانی - وبسایت - 1396
1395-jashvare
بازی های آنلاین ایرانی - وبسایت - 1395
1395-jashvare
بازی های آنلاین ایرانی - وبسایت - 1395
1394-jashvare
بازی های آنلاین ایرانی - وبسایت - 1394
1393-jashvare
بازی های آنلاین ایرانی - وبسایت - 1393
1391-jashvare
بازی - وبسایت - 1391
1391-jashvare
بازی - وبسایت - 1391