محک در سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در گروه charity-organization-and-social-activities قرار گرفته است.

من به این اثر رای می دهم
نام شرکت : موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان محک
سال ثبت : 1370
نام صاحب اثر : آراسب احمدیان
تلفن :
آدرس شرکت :
تلفن ثابت : 02123501285
فکس : 02122485456
ایمیل اثر :

اطلاعات تکمیلی

1.به کارگیری سایت در جهت اهداف خیریه و کمک به هم نوع و حمایت از کودکان مبتلا به سرطان
2.عینی کردن اصول اساسی محک یعنی شفافیت و پاسخگویی در برابر ذیربطان به واسطه به نمایش گذاشتن نحوه مصرف منابع
3. بالا بردن سطح پاسخگویی سازمان به کلیه ذیربطان
4. درج ریز صورت های مالی و گزارش حسابری در وبسایت که در حوزه سازمان های خیریه در ایران منحصر به فرد است
5.هویت بصری هماهنگ با حوزه فعالیت در زمینه کودک
6.رعایت کرامت انسانی و دوری از ترحم در متون و تصاویر به عنوان یک موسسه خیریه
7.تسهیل کمک یاوران به کودکان محک از طریق پرداخت آنلاین و فرم های بخش جلب مشارکت
8.به روزرسانی مستمر
1397-jashvare
کاندید - سازمان های خیریه و فعالیت های اجتماعی - 1397
1396-jashvare
برنده به انتخاب مردم - سازمان های خیریه و فعالیت های اجتماعی - 1396
1395-jashvare
برنده به انتخاب مردم - سازمان های خیریه و فعالیت های اجتماعی - 1395
1394-jashvare
برنده به انتخاب مردم - سازمان های خیریه و فعالیت های اجتماعی - 1394
1394-jashvare
کاندید - سازمان های خیریه و فعالیت های اجتماعی - 1394
1393-jashvare
برنده به انتخاب مردم - سازمان ها و موسسات دولتی - 1393
1393-jashvare
کاندید - سازمان ها و موسسات دولتی - 1393