آنتی سیگار در سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در گروه lifestyle قرار گرفته است.

من به این اثر رای می دهم
نام شرکت :
سال ثبت :
نام صاحب اثر : مصیب مصیب جعفری زاده
تلفن :
آدرس شرکت :
تلفن ثابت : 09366771520
فکس :
ایمیل اثر :

اطلاعات تکمیلی

این اپلیکشن بر اساس ملاحظهٔ اسناد مربوط به پیشگیری از مصرف مواد اعتیادآور تهیه شده، در این اپلیکیشن هدف ما رویکرد ( پرهیز محور ) است؛ یعنی با دادن آگاهی ، اطلاعات و مهارت های مورد نیاز به دنبال آن هستیم تا فراگیران با کسب دانش و توانایی های کافی نگرشی منفی نسبت به مواد اعتیادآور پیدا کنند و خودشان به صورت فعال با مسائل پیش آمده در خانواده، مدرسه و جامعه برخورد کنند و از آثار و آسیب های منفی مصرف مواد اعتیادآور در امان بمانند.
1398-jashvare
کاندید - سبک زندگی (lifestyle) - 1398