من به این اثر رای می دهم
  • بنیاد خیریه دستهای مهربان (Dastha-ye Mehraban Charity Foundation)
  • نام تجاری : بنیاد خیریه دستهای مهربان
  • گروه :
  • شاخه :
نام شرکت :
سال ثبت :
نام صاحب اثر : خدیجه حضرتی
تلفن :
آدرس شرکت :
تلفن ثابت : 09358999626
فکس :
ایمیل اثر :

اطلاعات تکمیلی

دریافت نشان استاندارد بین المللی NGO Benchmarking از شرکت SGS به عنوان معتبرترین نشان کیفیت سازمان های غیردولتی، نشانی از عملکرد شفاف و فعالیتهای موثر این بنیاد خیریه در سطح بین المللی ست.
1394-jashvare
کاندید - سازمان های خیریه و فعالیت های اجتماعی - 1394
1392-jashvare
کاندید - سازمان ها و موسسات دولتی - 1392
1391-jashvare
برنده به انتخاب داوران - موسسات غیر دولتی و خیریه - 1391
1391-jashvare
کاندید - موسسات غیر دولتی و خیریه - 1391