ماهنامه بازار و سرمایه در سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در گروه --- قرار گرفته است.

من به این اثر رای می دهم
  • ماهنامه بازار و سرمایه (capital & market)
  • نام تجاری : بازار و سرمایه‌
  • گروه :
  • شاخه :
نام شرکت : نیکان رسانه بازار سرمایه‌
سال ثبت :
نام صاحب اثر : بابک اخوت پور
تلفن :
آدرس شرکت : تهران، میدان گلها، خیابان جهان آرا، کوچه بابک، شماره 16، طبقه سوم
تلفن ثابت : 88639386
فکس : 88337334
ایمیل اثر :

اطلاعات تکمیلی

سایتی با اطلاعات گسرتده برای متخصصان بازار و سرمایه کشور
1393-jashvare
کاندید - سایت های خبری و خبرگزاری ها - 1393