احمد طزری | یادبود معلم شهید احمد طزری در سیزدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در گروه --- قرار گرفته است.

من به این اثر رای می دهم
  • احمد طزری | یادبود معلم شهید احمد طزری (Ahmad Tazari)
  • نام تجاری :
  • گروه :
  • شاخه :
نام شرکت :
سال ثبت :
نام صاحب اثر : محسن مسلم نیا
تلفن :
آدرس شرکت : خراسان رضوی ، شهرستان سبزوار ، بخش داورزن ، روستای طزر
تلفن ثابت :
فکس :
ایمیل اثر :

اطلاعات تکمیلی

یادبود معلم شهید احمد طزری