خط مشی گذاری ایرانی

لینک مارکت
اپلیکیشن
توسعه‌دهندهامیرحسام بهروز
نوع‌اپلیکیشنIos

درباره

هدف خط مشی گذاری ایرانی:

نشر، گسترش ونهادینه سازی مفاهیم و دستاوردهای خط مشی گذاری دولتی و سیاستگذاری عمومی به سوی ایران اسلامی پیشرفته می باشد.

رسالت خط مشی گذاری ایرانی:

-کمک به ارتقای سطح خط مشی گذاری و سیاستگذاری ملی؛
-محک زنی خط مشی ها
-مطالبه گری و پاسخگو ساختن خط مشی گذاران و کارگزاران عمومیفعالیت خط مشی گذاری ایرانی:

✅ ارائه گزارش های مدیریتی
✅ ارائه خلاصه و ترجمه بهترین مقالات مرتبط
✅ بررسی پرونده های ویژه و سیاستی
✅ارائه آخرین شاخص ها و گزارش های منتشر شده در دنیا
✅ آموزش مفاهیم مدیریت و خط مشی گذاری به صورت سریالی
✅ ارائه کتاب های پراستناد در حوزه های مختلف
✅ ارائه آخرین اسنادو قوانین تصویبی
✅ آرشیو کامل و دسته بندی شده ی تمامی مطالب در وب سایت خط مشی گذاری ایرانی

حامیان یازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران