دیکشنری پارسیس(فارسی ↔ انگلیسی )

لینک مارکت
اپلیکیشن
توسعه‌دهندهسهیل افشاری
نوع‌اپلیکیشنAndroid

درباره

دیکشنری دو زبانه پارسیس
===================

اعضای تیم

سهیل افشاری

برنامه نویس

افتخارات

94

کاندید

کتاب و مراجع